Aktuellt

 

MÅ BRA – dag i Vörå församlingshem 16.5.2019

Kl. 11.30-15.30. För äldre personer från hela församlingens område. Lunch, kaffe och nattvardsmässa. Skjuts ordnas 5€/person. Anmälan senast 9.5 till pastorskansliet tfn 06 384 4300. Kom med!

.

Oravais Daxträffen – utfärd till Närpes 23.5.2019

Vi dricker förmiddagskaffe vid Strand-Mölle i Molpe. Den lokala guiden i Närpes lotsar oss genom landsortsstadens många sevärdheter. Vi får lära oss om bygdens historia  och nutid. Vi ser kyrkstallarna och bekantar oss med Närpes kyrka. Vi får en inblick i de många formerna av företagsamhet i Närpes; karosseripåbyggnader, grönsaks- och blomodling.

Lunchen avnjuter vi i lugn och ro i Linds köks vackra växthusrestaurang, omgivna av jordgubbsplantor, tomatplantor, tropiska fruktträd och ätliga blommor.

I Pjelax ligger Finlands största gurk- och tomatodlingar, Siggs växthus, där vi stanna och det finns möjlighet att köpa färska grönsaker och blomplantor.

Eftermiddagskaffet avnjuts vid Frank Mangs center. Vi beräknas vara tillbaka i Oravais 17.15-tiden.

Tidtabell: Kl. 6.50 Vörå City Café, 7.10 Keskis, 7.20 Komossa, 7.30 Kimo, 7.40 Oravais kyrkbacken, 7.50 Tallåsen, 8.00 Eljasus.

Resans pris: 56-66 € beroende på antalet deltagare. I priset ingår bussresa, guide, lunch och 2 x kaffe. Amälan helst före 16.5, men senast 21.5 görs till t.f. diakonissa Astrid Åbacka tfn 044 350 5960. Meddela ev. dieter och var du stiger på bussen.

Välkomna!

.

Nedan finns det som händer under den allra närmaste tiden.

Klicka i grå menyn till vänster för längre perspektiv.

 

 


onsdag 24.4 2019

13:30
Symöte i Maxmo församlingshem
13:00
Kyrkosyföreningen i Oravais församlingscenter
Astrid Åbacka.
18:00
Missionsauktion i Koskeby bönehus
Andakt.

torsdag 25.4 2019

10:00
Minimax i Maxmo församlingshem
Kl.10-12. Träff för barn med vuxen. Ann-Sofi Bäck.
13:30
Symöte i Bertby bönehus

fredag 26.4 2019

10:00
Öppen dagklubb i Vörå församlingshem
Kl. 10-12. För barn med vuxen. Catarina Lindgren.
19:00
Ungdomsöppet på Amigo
Kl. 19-23. Peter Åbacka.

söndag 28.4 2019

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets. Efteråt kalas med kaffe och tårta i församlingshemmet för dem som fyller 70 år under året.
10:00
Gudstjänst i Oravais kyrka
Jouni Sinisalo, Mikaela Malmsten-Ahlsved.
10:30
Söndagsskola i Maxmo församlingshem
11:00
Söndagsskola i Bertby bönehus
11:00
Söndagsskola i Karvsor bönehus

måndag 29.4 2019

10:00
Café Vera i Oravais församlingscenter
Kl. 10-12. Vi handarbetar, samtalar och har andakt. Servering 2 €/familj. Ledare Mary Nystrand-Pärus och Susann Ingman.

torsdag 2.5 2019

10:00
Minimax i Maxmo församlingshem
Kl. 10-12. Träff för föräldrar och barn. Ann-Sofi Bäck.
14:00
Daxträffen i Vörå församlingshem
Gun-Britt Nyman, Martin Klemets. Tema: "Vårt gemensamma ansvar att hjälpa". Dagens gäst är diakon Kristina Örn som berättar och visar bilder från sin resa till Afrika med Kyrkans Utlandshjälp.

fredag 3.5 2019

10:00
Öppen dagklubb i Vörå församlingshem
Kl. 10-12 i dagklubbens utrymme. För barn med vuxen. Catarina Lindgren.
14:00
Andakt med nattvard i pensionärscentret i Vörå
Samuel Erikson, Gun-Britt Nyman, Martin Klemets.
19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23 i församlingshemmets källarutrymme. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt. Yvonne och Bo-Erik Granlund.

söndag 5.5 2019

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets. Söndagsskola för barnen under predikan. Efteråt lunch i församlingshemmet för frivilligarbetare i församlingen.
10:00
Högmässa i Oravais kyrka
Ingemar Klemets, Kristoffer Streng.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi