Aktuellt

Rösta i församlingsvalet – det är viktigt

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val som gäller den egna församlingens beslut de närmaste fyra åren. Du kan själv påverka besluten i din församling genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år rösta. Det förutsätts inte att man deltagit in konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är det enda kriteriet.

 

Vörå församlings kandidater och förhandsröstningsställen

Församlingsvalet 2018

 

Genom att rösta kan du påverka framtiden i din församling. De förtroendevalda beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Hurdan är din kyrka?

Den egentliga valdagen är söndag 18.11.2018.
Förhandsröstning 6-10.11.2018.

https://www.forsamlingsvalet.fi/for-valjarna

.

Nedan finns det som händer under den allra närmaste tiden.

Klicka i grå menyn till vänster för längre perspektiv.

 

 


fredag 16.11 2018

10:00
Öppen dagklubb i Vörå församlingshem
Kl. 10-12. För barn med vuxen i dagklubbens utrymme. Catarina Lindgren.
19:00
Ungdomsöppet på Amigo
kl. 19-23. Peter Åbacka.
19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23 i församlingshemmets källarutrymme. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.  Yvonne och Bo-Erik Granlund.

lördag 17.11 2018

10:00
Skriftskola i Oravais församlingscenter
kl. 10-13.
18:00
Kvällsmässa i Maxmo kyrka
Hans Boije, Kristoffer Streng, Anders Bäck med flera. Prosteriets kyrkokörer medverkar.

söndag 18.11 2018

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Hans Boije, Kristoffer Streng. Efter högmässan öppnar vallokalen i församlingshemmet. Se sidan aktuellt om församlingsvalet.
10:30
Söndagsskola i Maxmo församlingshem
Ann-Sofi Bäck.
11:00
Söndagsskola i Bertby bönehus
11:00
Söndagsskola i Karvsor bönehus
Tema: "Hon gav i sin fattigdom".
12:00
Gudstjänst i Oravais kyrka
Liturg Ingemar Klemets, predikant Kristian Gäddnäs, kantor Anders Bäck. Sång av Vängruppen.
12:00
Messu Vöyrin kirkossa
Hans Boije, Kristoffer Streng. Seurakuntavaalien äänestys seurakuntakodissa klo 11-20.

måndag 19.11 2018

10:00
Café Vera i Oravais församlingscenter
Kl. 10-12 varannan måndag. Vi handarbetar, diskuterar och får lyssna på andakt. Barnen kan leka i klubben. Servering 2 €/familj. Ledare Mary Nystrand-Pärus. Gäst idag; Anna Dahlbacka som berättar om kvinnornas vardag i Afrika. Hon har tillsammans med sin man Magnus bott i Kenya i många år där de gjort översättningsarbete av Bibeln. Anna berättar och vi får ställa frågor. Samma dag kl. 12-14 på församlingsarbetet i Oravais, finns det möjlighet att bekanta sig med MYmission och stöda SLEF:s missionsarbete genom att köpa produkter tillverkade av Mary Nystrand-Pärus.
10:00
Små och Stora i Oravais församlingscenter
Kl. 10-12 i dagklubbens utrymmen. För barn med vuxen. Vi leker, pysslar, sjunger och har andakt. Ledare Susann Ingman.
18:00
Karaträff på Amigo

tisdag 20.11 2018

14:00
Kyrkobröderna i Oravais församlingscenter
Marita Markén.

onsdag 21.11 2018

09:00
Morgonmässa i Vörå kyrka
Ingemar Klemets, Martin Klemets.
13:00
Missionsringen i Vörå församlingshem
Annika Nuuja.
13:00
Symöte i Maxmo församlingshem
Ann-Sofi Bäck.
13:00
Kyrkosyföreningen i Oravais församlingscenter
Marita Markén.
13:00
Amigo Kids 1 på Amigo
Kl. 13-15. Ledare Peter Åbacka.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi