Aktuellt

Prosteriets pensionärsutfärder till Alskat lägergård 27.8 och 28.8

Tisdagen den 27.8 för Oravais- och Maxmobor och onsdagen 28.8 för Vöråbor. Pris 20 €. I priset ingår resan, mat och kaffe. Anmälan senast 19.8 till pastorskansliet tfn 06 384 4300. Välkommen med!

.

Nedan finns det som händer under den allra närmaste tiden.

Klicka i grå menyn till vänster för längre perspektiv.

 

 


onsdag 21.8 2019

19:00
Aftonmusik i Oravais kyrka
Emilia Kullbäck och Kristoffer Streng, sång. Orkester leds av Martin Klemets. Värd Lisen Nybäck.

söndag 25.8 2019

10:00
Gudstjänst i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets. Efter gudstjänsten hålls inskrivning till skriftskolan i församlingshemmet.
18:00
Kvällsgudstjänst i Oravais kyrka
Ingemar Klemets, Kristoffer Streng, gudstjänstgruppen. Skriftskolstart. Efteråt kvällsté i församlingscentret och info för blivande konfirmander med föräldrar.

tisdag 27.8 2019

09:00
Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat lägergård
För Maxmo- och Oravaisbor. Pris 20 €. I priset ingår resan, mat och kaffe. Anmälan senast 19.8 till pastorskansliet tfn 06 384 4300. Välkommen med!

onsdag 28.8 2019

09:00
Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat lägergård
För Vöråbor. Pris 20 €. I priset ingår resan, mat och kaffe. Anmälan senast 19.8 till pastorskansliet tfn 06 384 4300. Välkommen med!
14:30
Andakt på Tallmo

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi