Maxmo

fredag 22.2 2019

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23 i församlingshemmets källarutrymme. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt. Yvonne och Bo-Erik Granlund.

söndag 24.2 2019

12:00
Gudstjänst i Österö bönehus
Hans Boije, Yngve Svarvar.

onsdag 27.2 2019

13:00
Symöte i Maxmo församlingshem
Ann-Sofi Bäck.

söndag 3.3 2019

18:00
Kvällsgudstjänst i Maxmo kyrka
Ingemar Klemets, Mikaela Malmsten-Ahlsved.

måndag 4.3 2019

19:00
Bibelkväll i Brudsunds bykyrka
GT:s apokryfer II. Bo-Erik Granlund.

onsdag 6.3 2019

13:00
Symöte i Brudsunds bykyrka
Ann-Sofi Bäck.

söndag 10.3 2019

12:00
Gudstjänst i Brudsund bykyrka
Hans Boije, Kristoffer Streng.

tisdag 12.3 2019

14:30
Andakt på Marielund
Hans Boije.

onsdag 13.3 2019

13:00
Symöte i Maxmo församlingshem
Ann-Sofi Bäck.

söndag 17.3 2019

12:00
Högmässa i Maxmo kyrka
Hans Boije, Martin Klemets. Efteråt lunch i församlingshemmet för frivilliga medarbetare i Maxmo.

onsdag 20.3 2019

13:00
Symöte i Brudsunds bykyrka
Ann-Sofi Bäck.
19:30
Läsmöte i Kvimo bystuga
Hans Boije, Martin Klemets.

onsdag 27.3 2019

13:00
Symöte i Maxmo församlingshem
19:00
Läsmöte i Österö bönehus
Hans Boije, Yngve Svarvar.

söndag 31.3 2019

11:00
Högmässa för hela församlingen i Oravais kyrka
I samband med Oas-helgen. Liturg Ingemar Klemets, predikant Daniel Norrback, kantor Kristoffer Streng, Gemensamma kyrkokören.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi