Maxmo

tisdag 27.8 2019

09:00
Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat lägergård
För Maxmo- och Oravaisbor. Pris 20 €. I priset ingår resan, mat och kaffe. Anmälan senast 19.8 till pastorskansliet tfn 06 384 4300. Välkommen med!

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi