Maxmo

onsdag 24.4 2019

13:30
Symöte i Maxmo församlingshem

torsdag 25.4 2019

10:00
Minimax i Maxmo församlingshem
Kl.10-12. Träff för barn med vuxen. Ann-Sofi Bäck.

söndag 28.4 2019

10:30
Söndagsskola i Maxmo församlingshem

fredag 3.5 2019

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23 i församlingshemmets källarutrymme. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt. Yvonne och Bo-Erik Granlund.

söndag 5.5 2019

12:00
Gudstjänst i Maxmo kyrka
Ingemar Klemets, Kristoffer Streng.

måndag 6.5 2019

19:00
Bibelkväll i Brudsunds bykyrka
GT- översikt och sammandrag. Bo-Erik Granlund.

tisdag 7.5 2019

14:30
Andakt på Marielund
Ann-Sofi Bäck.

torsdag 9.5 2019

10:00
Minimax i Maxmo församlingshem
Kl. 10-12. Träff för föräldrar och barn. Ann-Sofi Bäck.
13:00
Daxträffen på Tesses café
Ann-Sofi Bäck, Kaj Kanto, pensionärskören. Anmälan till Ann-Sofi tfn 050 356 5025 senast torsdag 2.5.2019.
18:30
Maxmo skriftskolas föräldramöte i Maxmo församlingshem
Hans Boije, Ann-Sofi Bäck.

fredag 10.5 2019

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23 i församlingshemmets källarutrymme. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt. Yvonne och Bo-Erik Granlund.

tisdag 14.5 2019

14:30
Andakt på Marielund
Ann-Sofi Bäck.

torsdag 16.5 2019

11:30
Må Bra- dag i Vörå församlingshem
Kl. 11.30-15.30. För äldre personer från hela församlingens område. Lunch, kaffe och nattvardsmässa. Skjuts ordnas 5 €/person. Anmälan senast 9.5 till pastorskansliet tfn 06 384 4300. Kom med!
18:00
Kvällsmässa i Maxmo kyrka
Hans Boije, Martin Klemets.

fredag 17.5 2019

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23 i församlingshemmets källarutrymme. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt. Yvonne och Bo-Erik Granlund.

söndag 19.5 2019

12:00
Högmässa i Maxmo kyrka
Hans Boije, Joel Snickars, Mikaela Malmsten-Ahlsved.

tisdag 21.5 2019

14:30
Andakt på Marielund
Joel Snickars.

fredag 24.5 2019

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23 i församlingshemmets källarutrymme. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt. Yvonne och Bo-Erik Granlund.

söndag 26.5 2019

12:00
Konfirmationsmässa i Maxmo kyrka
Hans Boije, Kristoffer Streng.

torsdag 30.5 2019

14:00
Kristi Himmellsfärdsdags sångmöte i UF-lokalen på Österö
Hans Boije, Kristoffer Streng, Kaj Kanto. Arr. Förbundet Kyrkans Ungdom, Särkimo fria församling och Vörå församling.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi