Maxmo

måndag 23.4 2018

19:00
Bibelkväll i Maxmo församlingshem
Om Gamla Testamentets apokryfer; Bo-Erik Granlund.

onsdag 25.4 2018

13:00
Symöte i Maxmo församlingshem
Ann-Sofi Bäck.

torsdag 26.4 2018

10:00
Minimax i Maxmo församlingshem
Kl. 10-12. Träff för föräldrar och barn.

fredag 27.4 2018

13:15
Junior i Maxmo församlingshem
Kl. 13.15-15. Catarina Lindgren.
19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23. För ungdomar i åk 7 och uppåt. Yvonne och Bo-Erik Granlund.

söndag 29.4 2018

13:00
Gudstjänst i Brudsund bykyrka
Frank Isaksson, Anders Kronlund.
14:00
Bilorientering för hela familjen i Maxmo
Anmälan till frank.isaksson@evl.fi eller tfn 040 768 4006 senast 21.4.
19:00
Läsmöte i Kvimo bystuga
Frank Isaksson.

söndag 13.5 2018

11:00
Gudstjänst i Maxmo kyrka
Frank Isaksson, Yngve Svarvar.

söndag 20.5 2018

11:00
Konfirmationsmässa i Maxmo kyrka
Anders Kronlund, Frank Isaksson, Martin Klemets.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi