Maxmo

söndag 23.6 2019

12:00
Högmässa i Maxmo kyrka
Samuel Erikson, Joel Snickars, Martin Klemets. Jubileumsträff för de som konfirmerades i Maxmo 1958 och 1959

fredag 12.7 2019

19:00
Aftonmusik i Maxmo kyrka
Marianne Maans & Sofia Lindroos, violin och sång. Andakt Joel Snickars.

söndag 14.7 2019

12:00
Gudstjänst i Maxmo kyrka
Jubileumsträff för dem som konfirmerades i Maxmo 1969. Joel Snickars, Yngve Svarvar.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi