Maxmo

torsdag 21.9 2017

12:30
Pensionärskören övar i Maxmo församlingshem
14:00
De äldres kyrksöndag i Maxmo kyrka
Nattvard. Efteråt servering i församlingshemmet. Jouni Sinisalo, Anders Bäck, Pensionärskören. Anmälan om taxi senast 20.9 till Nordlings taxi tfn 050 026 0052, Holmqvists taxi tfn 050 036 6670. Taxiavgift 5 €.

söndag 24.9 2017

10:30
Söndagskola i Maxmo församlingshem
Terminsstart.
10:30
Söndagsskola i Brudsunds bykyrka
Terminsstart.
13:00
Gudstjänst i Maxmo kyrka
Frank Isaksson, Martin Klemets. Årets 70- och 75-åringar i Maxmo inbjuds till gemensam födelsedagsfest i församlingshemmet.

söndag 1.10 2017

13:00
Mikaelidagens familjegudstjänst i Maxmo kyrka
Frank Isaksson, Anders Bäck.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi