Maxmo

söndag 24.6 2018

18:00
Kvällsgudstjänst i Maxmo kyrka
Bo-Erik Granlund, Martin Klemets.

torsdag 28.6 2018

14:30
Andakt på Marielund
Ingemar Klemets, Anders Bäck.

söndag 1.7 2018

13:00
Högmässa i Maxmo kyrka
Margareta Puiras, Anders Bäck.

söndag 15.7 2018

13:00
Högmässa i Maxmo kyrka
Jouni Sinisalo, Anders Kronlund. Efteråt servering i församlingshemmet för 50-årsjubilerande konfirmander.
14:00
50-årskonfirmanderns jubileumsträff i Maxmo församlingshem
Jubilarerna samlas i Maxmo församlingshem, äter tårta och samtalar om tider som farit. Anders Kronlund medverkar som värd. Efteråt mat på Tesses café.

torsdag 19.7 2018

14:30
Andakt på Marielund
Margareta Puiras, Kristoffer Streng.
18:00
Sommarsamling vid Lassusgården
Kristoffer Streng, Margareta Puiras. Lassusgården i Löfsund, Gistskatavägen 16.

onsdag 25.7 2018

19:00
Aftonmusik i Maxmo kyrka
med de vackraste sommarpsalmerna; Ingmar Heikius & Rolf hjort, sång, Kalle Heikius, gitarr, Christian Heikius, orgel, Kristoffer Streng, orgel och piano. Fritt inträde, kollekt uppbärs.

söndag 29.7 2018

13:00
Gudstjänst i Maxmo kyrka
Jouni Sinisalo, Yngve Svarvar.

fredag 3.8 2018

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlinghems källarutrymme
kl 19-23. Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

torsdag 9.8 2018

14:30
Andakt på Marielund
Kaplan.

fredag 10.8 2018

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlinshems källarutrymme
kl 19-23. Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

söndag 12.8 2018

13:00
Gudstjänst i Maxmo kyrka
Ingemar Klemets, Patrik Vidjeskog.

fredag 17.8 2018

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshems källarutrymme
kl 19-23. Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

söndag 19.8 2018

13:00
Familjegudstjänst i Maxmo kyrka
med skriftskolstart och välsignelse av årets ettor. Ingemar Klemets, Anders Bäck.

fredag 24.8 2018

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshems källarutrymme
kl 19-23. Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

söndag 26.8 2018

18:00
Kvällsmässa med nattvard i Maxmo kyrka
tf kaplan Martin Klemets

onsdag 29.8 2018

09:00
Pensionärsutfärd till Alskat för Oravais- och Maxmoborna
Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat lägergård blir onsdag den 29.8 för Oravais- och Maxmoborna. Pris 20€. I priset ingår resan, mat och kaffe. Anmälan senast 20.8 till pastorskansliet tfn (06) 384 4300. Välkommen med!
19:00
Aftonmusik i Maxmo kyrka
manskören Church Hill Boys, dir. Kristoffer Streng. Fritt inträde, kollekt uppbärs.

torsdag 30.8 2018

14:30
Andakt på Marielund
Ann-Sofi Bäck.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi