Oravais

söndag 1.7 2018

18:00
Kvällsgudstjänst i Oravais kyrka
Margareta Puiras, Kristoffer Streng.

onsdag 4.7 2018

14:15
Andakt på Oravais närsjukhus
och kl 15:00 på Solängen. Margareta Puiras, Kristoffer Streng.

torsdag 5.7 2018

14:15
Andakt på Solrosen
och kl 15:00 på Gullvivan. Margareta Puiras, Kristoffer Streng.

söndag 8.7 2018

11:00
Vörådagarnas festgudstjänst i Oravais kyrka
Margareta Puiras präst, Kristoffer Streng kantor, Birgitta Forsman organist. Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna.

söndag 15.7 2018

14:00
Friluftsgudstjänst vid Kimo bruk
Margareta Puiras, Kristoffer Streng. Servering. I händelse av regn hålls gudstjänsten i Einars café.

onsdag 18.7 2018

19:00
Aftonmusik i Oravais kyrka
gospelkören Wasa Gospel, dir. Emma Wallin- Flottorp. Fritt inträde, kollekt uppbärs.

lördag 21.7 2018

19:00
Sommarfest i Keskis bönehus
Tuomas Anttila, Yngve Svarvar. Allsång ur Sionsharpan. Paus med servering.

söndag 22.7 2018

12:00
Högmässa i Oravais kyrka
Jouni Sinisalo, Anders Kronlund.

lördag 28.7 2018

18:00
Korsholms musikfestspel i Oravais kyrka
Konsert "Krig och fred". Vokalharmonin, Fredrik Malmberg, dirigent. Anders Nilsson, violin. Heini Kärkkäinen, piano. Kati Raitinen, cello. Stina Ekblad, recitation. Wennerberg-Reuter / Pärt/ Eisler/ Norman/ Andrée. Texter: Runeberg/Topelius. Inträde 25 / 22€ S-förmånskort.

söndag 29.7 2018

18:00
Kvällsgudstjänst i Oravais kyrka
Margareta Purias, Anders Kronlund.

onsdag 1.8 2018

14:15
Andakt med nattvad på Oravais närsjukhus
Ingemar Klemets, Martin Klemets.
15:15
Andakt med nattvard på Solängen
Ingemar Klemets, Martin Klemets.

torsdag 2.8 2018

14:15
Andakt med nattvard på Solrosen
och kl 15:15 på Gullvivan. Ingemar Klemets, Martin Klemets.

söndag 5.8 2018

11:00
Historisk fältgudstjänst vid Furirbostället
Adress: Slagfältsvägen 130. Med anledning av 210-årsminnet av slaget i Oravais. Ingemar Klemets, Martin Klemets, musikprogram. Efter gudstjänsten kransnedläggning vid monumentet.

söndag 12.8 2018

10:00
Högmässa i Oravais kyrka
Ingemar Klemets, Patrik Vidjeskog.

onsdag 15.8 2018

19:00
Aftonmusik i Oravais kapell
Frank Isaksson, sång och gitarr, Sebastian Sundqvist, elgitarr, Roger Bäck, bas. Fritt inträde, kollekt uppbärs.

söndag 19.8 2018

18:00
Kvällsgudstjänst i Oravais kyrka
Ingemar Klemets, Martin Klemets.

onsdag 22.8 2018

19:00
Aftonmusik i Oravais kapell
Margaretha Nordqvist, sång, Veikko Siponkoski, gitarr, Nestori Siponkoski, bas. Fritt inträde, kollekt uppbärs.

söndag 26.8 2018

18:00
Kvällsmässa i Oravais kyrka
Hans Boije, Kristoffer Streng. Kvällste i församlingshemmet efter gudstjänsten. Kom och lär känna nya kyrkoherde!

onsdag 29.8 2018

09:00
Pensionärsutfärd till Alskat för Oravais- och Maxmoborna
Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat lägergård blir onsdag den 29.8 för Oravais- och Maxmoborna. Pris 20€. I priset ingår resan, mat och kaffe. Anmälan senast 20.8 till pastorskansliet tfn (06) 384 4300. Välkommen med!

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi