Oravais

onsdag 22.8 2018

19:00
Aftonmusik i Oravais kapell
Margaretha Nordqvist, sång, Veikko Siponkoski, gitarr, Nestori Siponkoski, bas. Fritt inträde, kollekt uppbärs.

söndag 26.8 2018

18:00
Kvällsmässa i Oravais kyrka
Hans Boije, Kristoffer Streng. Kvällste i församlingshemmet efter gudstjänsten. Kom och lär känna nya kyrkoherde!

måndag 27.8 2018

10:00
Café Vera i Oravais församlingscenter
Kl 10-12. Vi handarbetar, diskuterar och får lyssna på andakt. Barnen kan leka i klubben. Servering 2€/familj. Ledare Mary Nystrand-Pärus.

onsdag 29.8 2018

09:00
Pensionärsutfärd till Alskat för Oravais- och Maxmoborna
Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat lägergård blir onsdag den 29.8 för Oravais- och Maxmoborna. Pris 20€. I priset ingår resan, mat och kaffe. Anmälan senast 20.8 till pastorskansliet tfn (06) 384 4300. Välkommen med!

söndag 2.9 2018

10:00
Gudstjänst i Oravais kyrka
I Klemets, K Streng. Skriftskolstart. Eftergudstjänsten kaffeservering i församlingscentret för årets konfirmander med föräldrar och information om skriftskolan.

tisdag 4.9 2018

12:00
Syföreningdag vid Klippan i Monäs
Lunch (12€) och lotteri. Charles Isaksson, S Erikson. Transport med privata bilar. Kontakta Linnea Klemets för mer information, tfn: 050 3458 967. Kl 12-16.

onsdag 5.9 2018

14:15
Andakt på Oravais närsjukhus
I Klemets, K Streng.
15:00
Andakt på Solängen
I Klemets, K Streng.

torsdag 6.9 2018

10:00
Små och Stora i dagklubbens utrymmen i Oravais församlingscenter
barn med vuxen, kl 10-12. Vi leker, pysslar, sjunger och har andakt. Servering 1€/familj. Ledare S Ingman.
14:15
Andakt på Solrosen
I Klemets, K Streng.
15:00
Andakt på Gullvivan
I Klemets, K Streng.

söndag 9.9 2018

10:00
Högmässa i Oravais kyrka
I Klemets, A Bäck. Pensionärernas kyrksöndag. Sång av diakoniarbetsgruppen. Servering i församlingscentret.

måndag 10.9 2018

10:00
Café Vera i Oravais församlingscenter
Vi handarbetar, diskuterar och får lyssna på andakt. Barnen kan leka i klubben. Servering 2€/familj. Ledare Mary Nystrand-Pärus. Kl 10-12

tisdag 11.9 2018

18:30
Samtalsgruppen ”Förlåt varandra!” i Vörå prostgård
Deltagare från hela församlingens område inbjuds att under tre tisdagskvällar tillsammans upptäcka den befriande inverkan som förlåtelsen kan ha på våra liv. Vi använder bl.a. Desmond Tutus bok "Förlåtelse". Vi samlas 11.9 i Vörå prostgård, 25.9 i Oravais fc och 9.10 i Maxmo fh. Anmäl dig till Ann-Sofi Bäck tfn: 050 3565 025, senast 7.9.

onsdag 12.9 2018

13:15
Oravais barnkör i Centrumskolan
barnkören för åk 1-4 inleder terminen. K Streng.

torsdag 13.9 2018

10:00
Små och Stora i dagklubbens utrymmen i Oravais församlingscenter
barn med vuxen, kl 10-12. Vi leker, pysslar, sjunger och har andakt. Servering 1€/familj. Ledare S Ingman.
14:00
Daxträffen i Keskis bönehus
Keskisvägen 470. Dagens gäster: Vängruppen. I Klemets, K Streng, M Markén. För skjuts kontakta M Markén tfn: 044 3505 960.

fredag 14.9 2018

09:00
Veckoslutsläger på Pörkenäs lägergård
för skriftskolorna i Maxmo och Oravais. 14-16.9.2018.

lördag 15.9 2018

09:00
Veckoslutsläger på Pörkenäs lägergård
för skriftskolorna i Maxmo och Oravais. 14-16.9.2018.

söndag 16.9 2018

09:00
Veckoslutsläger på Pörkenäs lägergård
för skriftskolorna i Maxmo och Oravais. 14-16.9.2018.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi