Oravais

fredag 22.2 2019

19:00
Ungdomsöppet på Amigo
Kl. 19-23. Peter Åbacka.

söndag 24.2 2019

12:00
Gudstjänst i Oravais kyrka
Samuel Erikson, Kristoffer Streng.

måndag 25.2 2019

10:00
Små och Stora i Oravais församlingscenter
Kl. 10-12 i dagklubbens utrymmen. För barn med vuxen. Vi umgås, leker, pysslar, sjunger och har andakt. Servering 1 €/familj. Ledare Susann Ingman.

tisdag 26.2 2019

14:00
Kyrkobröderna i Oravais församlingscenter
Marita Markén.

onsdag 27.2 2019

13:00
Kyrkosyföreningen i Oravais församlingscenter
Marita Markén.

söndag 3.3 2019

12:00
Högmässa i Oravais kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets.

måndag 4.3 2019

10:00
Café Vera i Oravais församlingscenter
Kl. 10-12. Vi handarbetar, samtalar och har andakt. Servering 2 €/familj. Ledare Mary Nystrand-Pärus och Susann Ingman.

tisdag 5.3 2019

14:00
Kyrkobröderna i Oravais församlingscenter

onsdag 6.3 2019

13:00
Missionscafé i Oravais församlingscenter
Vad vet vi om himlen egentligen? Diskussion.

torsdag 7.3 2019

19:00
Läsmöte i Oravais församlingscenter
För Strandbyn. Ingemar Klemets, Kristoffer Streng.

söndag 10.3 2019

12:00
Gudstjänst i Oravais kyrka
Predikant Samuel Erikson, sång av EvangeliVox. Kantor och dirigent Mikaela Malmsten-Ahlsved, pianist Niklas Lindvik.

måndag 11.3 2019

18:00
Karaträffen på Amigo
Peter Åbacka.

tisdag 12.3 2019

14:00
Kyrkobröderna i Oravais församlingscenter

onsdag 13.3 2019

14:15
Andakt på Oravais Närsjukhus
Ingemar Klemets, Kristoffer Streng.
15:00
Andakt på Solängen
Ingemar Klemets, Kristoffer Streng.
18:00
Gemensam födelsedagsfest i Oravais församlingscenter
För alla i Oravais kapellförsamling som fyller 70 eller 75 år 2019. Ingemar Klemets, Kristoffer Streng, sång av Kapellrådet.

torsdag 14.3 2019

14:15
Andakt på Solrosen
Ingemar Klemets, Kristoffer Streng.
15:00
Andakt på Gullvivan
Ingemar Klemets, Kristoffer Streng.

söndag 17.3 2019

18:00
Kvällsmässa i Oravais kyrka
Ingemar Klemets, Kristoffer Streng, gudstjänst- och lovsångsgrupp. Efteråt kvällste i församlingscentret.

måndag 18.3 2019

10:00
Café Vera i Oravais församlingscenter
Kl. 10-12. Vi handarbetar, samtalar och har andakt. Servering 2 €/familj. Ledare Mary Nystrand-Pärus och Susann Ingman.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi