Vörå

söndag 25.8 2019

10:00
Gudstjänst i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets. Efter gudstjänsten hålls inskrivning till skriftskolan i församlingshemmet.

onsdag 28.8 2019

09:00
Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat lägergård
För Vöråbor. Pris 20 €. I priset ingår resan, mat och kaffe. Anmälan senast 19.8 till pastorskansliet tfn 06 384 4300. Välkommen med!
14:30
Andakt på Tallmo

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi