Vörå

söndag 24.6 2018

10:00
Gudstjänst i Vörå kyrka
Tomas Klemets, Martin Klemets.

onsdag 27.6 2018

14:30
Andakt med nattvard på Tallmo
Ingemar Klemets, Martin Klemets, Gun-Britt Nyman.
19:00
Aftonmusik i Vörå kyrka
Pernilla Nilsson-Wik, oboe, Martin Klemets, piano och orgel. Fritt inträde, kollekt uppbärs.

söndag 1.7 2018

10:00
Gudstjänst i Vörå kyrka
Margareta Puiras, Kristoffer Streng.

onsdag 4.7 2018

19:00
Aftonmusik i Vörå kyrka
Emilia Kullbäck (fd. Backman) sång, Kristoffer Streng, sång, Stefan Jansson, piano. Fritt inträde, kollekt uppbärs.

torsdag 5.7 2018

19:00
Önskesångskväll i Koskeby bönehus
Vi sjunger tillsammans ur Sionsharpan. Samuel Erikson, Kristoffer Streng.

söndag 8.7 2018

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Jouni Sinisalo, Anders Bäck. 1968 års konfirmander deltar i högmässan. Efteråt fotografering, mat och samkväm.

onsdag 11.7 2018

14:30
Andakt på Tallmo
Margareta Puiras, Kristoffer Streng.

söndag 15.7 2018

10:00
Gudstjänst i Vörå kyrka
Jouni Sinisalo, Kristoffer Streng.

lördag 21.7 2018

19:00
Sommarfest i Keskis bönehus
Tuomas Anttila, Yngve Svarvar. Allsång ur Sionsharpan. Paus med servering.

söndag 22.7 2018

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Lit. Jouni Sinisalo, pred. Bror Holm, Kantor Anders Kronlund. Släkten Teugmo-Holm deltar i gudstjänsten.

onsdag 25.7 2018

14:30
Andakt på Tallmo
Margareta Puiras, Kristoffer Streng.

söndag 29.7 2018

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Margareta Puiras, Kristoffer Streng.

onsdag 1.8 2018

19:00
Aftonmusik i Vörå kyrka
med de vackraste sommarpsalmerna; Delilakören, Martin Klemets m.fl. Fritt inträde, kollekt uppbärs.

söndag 5.8 2018

18:00
Kvällsgudstjänst i Vörå kyrka
tf kaplan Martin Klemets

tisdag 7.8 2018

10:00
Konstläger på Kyrkstrand
Konst och frilutfslivet för barn 7-12år på Kyrkstrand 7-9.8 kl 10-17. Lägret är ett dagsläger med mat och mellanmål. Pris 50€. Syskonrabatt. Anmäl senast 3.8. till Catarina Lindgren tfn 050-3492 840.

onsdag 8.8 2018

10:00
Konstläger på Kyrkstrand
Konst och frilutfslivet för barn 7-12år på Kyrkstrand 7-9.8 kl 10-17. Lägret är ett dagsläger med mat och mellanmål. Pris 50€. Syskonrabatt. Anmäl senast 3.8. till Catarina Lindgren tfn 050-3492 840.
14:30
Andakt på Tallmo
tf kaplan Martin Klemets.

torsdag 9.8 2018

10:00
Konstläger på Kyrkstrand
Konst och frilutfslivet för barn 7-12år på Kyrkstrand 7-9.8 kl 10-17. Lägret är ett dagsläger med mat och mellanmål. Pris 50€. Syskonrabatt. Anmäl senast 3.8. till Catarina Lindgren tfn 050-3492 840.

söndag 12.8 2018

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Hans Boije, Anders Bäck.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi