Vörå

måndag 23.4 2018

17:30
Bibelsits i Prostgården
Gun-Britt Nyman. Matt 26 "Bönekampen i Getsemane".

onsdag 25.4 2018

14:30
Andakt på Tallmo
Tomas Klemets, Martin Klemets.

torsdag 26.4 2018

10:00
Promenad och andakt i vörå
Start vid Älvdansvägen 7. Kontaktperson Ingvald Back tfn 040 0361 662.
14:00
Daxträffen i Vörå församlingshem
Gun-Britt Nyman, Martin Klemets. Dagens gäst är Kaj Kanto.

lördag 28.4 2018

09:30
Skriftskola i Vörå församlingshem
18:00
Bön och lovsång tillsammans med Vörå frikyrkoförsamling i Vörå frikyrka
Peter Sjöblom, Annika Nuuja.

söndag 29.4 2018

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Tomas Klemets, Martin Klemets.
11:00
Skatten – Gudstjänst i Karvsor bönehus
För alla barnfamiljer och söndagsskolor. Frank Isaksson och söndagsskolbarnen.

söndag 6.5 2018

12:00
Familjegudstjänst i Vörå kyrka
Anders Kronlund, Martin Klemets, Notdragarna, dagklubbsbarnen, söndagsskolbarnen, juniorerna och miniorerna medverkar. Efteråt servering, vårskoj och lotteri i församlingshemmet.

onsdag 9.5 2018

14:30
Andakt på Tallmo
Frank Isaksson, Martin Klemets.

torsdag 10.5 2018

07:00
Gökottevandring med friluftsgudstjänst i Kålax
Tomas Klemets, Martin Klemets. Start vid Rörsund simstrand, Rörsundsvägen 42-52. Ta med egen matsäck!

söndag 13.5 2018

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Ingemar Klemets, Martin Klemets.

fredag 18.5 2018

19:00
Missionskväll i Bertby bönehus
Frank Isaksson, Martin Klemets, Iris Sandberg m.fl. Deltagare i SLEF:s gruppresa till Etiopien medverkar och visar bilder.

söndag 20.5 2018

10:00
Gudstjänst i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Kristoffer Streng. Sång av Church Hill Boys. Efter gudstjänsten uppvaktning vid de stupades gravar.

onsdag 23.5 2018

14:30
Andakt på Tallmo
Anders Kronlund, Martin Klemets.

fredag 25.5 2018

14:00
Andakt i Pensionärscentret, Vörå
Annika Nuuja, Martin Klemets.

söndag 27.5 2018

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Tomas Klemets, Kristoffer Streng. Efter högmässan kyrkkaffe och information för konfirmandernas föräldrar.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi