Vörå

onsdag 24.4 2019

18:00
Missionsauktion i Koskeby bönehus
Andakt.

torsdag 25.4 2019

13:30
Symöte i Bertby bönehus

fredag 26.4 2019

10:00
Öppen dagklubb i Vörå församlingshem
Kl. 10-12. För barn med vuxen. Catarina Lindgren.

söndag 28.4 2019

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets. Efteråt kalas med kaffe och tårta i församlingshemmet för dem som fyller 70 år under året.
11:00
Söndagsskola i Bertby bönehus
11:00
Söndagsskola i Karvsor bönehus

torsdag 2.5 2019

14:00
Daxträffen i Vörå församlingshem
Gun-Britt Nyman, Martin Klemets. Tema: "Vårt gemensamma ansvar att hjälpa". Dagens gäst är diakon Kristina Örn som berättar och visar bilder från sin resa till Afrika med Kyrkans Utlandshjälp.

fredag 3.5 2019

10:00
Öppen dagklubb i Vörå församlingshem
Kl. 10-12 i dagklubbens utrymme. För barn med vuxen. Catarina Lindgren.
14:00
Andakt med nattvard i pensionärscentret i Vörå
Samuel Erikson, Gun-Britt Nyman, Martin Klemets.

söndag 5.5 2019

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets. Söndagsskola för barnen under predikan. Efteråt lunch i församlingshemmet för frivilligarbetare i församlingen.
11:00
Lunch för frivilliga i Vörå församlingshem
Gun-Britt Nyman, Martin Klemets, Samuel Erikson.
14:00
Vårfest och hela familjens skattengudstjänst i Karvsor bönehus
Samuel Erikson, söndagsskolbarnen med flera.
18:00
Konsert med Ingemar Olsson i Vörå kyrka
Church Hill Boys, dir. Kristoffer Streng, SilverQvinns dir. Carl-David Wallin, orkester under ledning av Stefan Jansson.
19:00
Kevätjuhla Murron rukoushuoneella
Hans Boije, Satu Linko, Eija Korpi. Pelimannit yli kuntarajojen. Alkusanat alkavalle sydänviikolle; Ari Linna. Tarjoilua ja arvontaa ennen tilaisuutta.

onsdag 8.5 2019

14:30
Andakt på Tallmo
Samuel Erikson, Martin Klemets.

torsdag 9.5 2019

10:00
Andakt i Vänstugan
Gun-Britt Nyman.

fredag 10.5 2019

10:00
Öppen dagklubb i Vörå församlingshem
Kl. 10-12 i dagklubbens utrymme. För barn med vuxen. Catarina Lindgren.
18:00
Pizzakväll i Koskeby bönehus
För ungdomar, unga vuxna och barn.

söndag 12.5 2019

10:00
Gudstjänst i Vörå kyrka
Hans Boije, Martin Klemets.
11:00
Söndagsskola i Bertby bönehus

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi