Vörå

fredag 22.2 2019

10:00
Öppen dagklubb i Vörå församlingshem
Kl. 10-12 i dagklubbens utrymme. Catarina Lindgren.
19:00
Läsmöte i Lotlax byagård
För Lotlax, Myrbergsby, Lålax, Mäkipää och Rökiö. Samuel Erikson.
19:00
Ungdomssamling i Vörå församlingshem
På församlingshemmets vind.

söndag 24.2 2019

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Kristoffer Streng.

söndag 3.3 2019

10:00
Gudstjänst i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets. Söndagsskola för barnen under predikan.

onsdag 6.3 2019

13:00
Missionsringen i Vörå församlingshem
Hans Boije.
14:30
Andakt på Tallmo
Samuel Erikson, Martin Klemets.
19:00
Askonsdagens botgudstjänst i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets.

torsdag 7.3 2019

10:00
Vänstugan i Vörå frikyrka
Kom in och drick en kaffekopp tillsammans och samtala en stund!
19:00
Läsmöte i Palvis bystuga
Samuel Erikson.

fredag 8.3 2019

14:00
Andakt på Pensionärscentret i Vörå
Samuel Erikson.
19:00
Läsmöte i Tuckor byagård
Samuel Erikson, Yngve Svarvar.

söndag 10.3 2019

10:00
Högmässa i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Kristoffer Streng.

tisdag 12.3 2019

14:00
Andakt i Kastusgården
Annika Nuuja.

torsdag 14.3 2019

10:00
Vänstugan i Vörå frikyrka
Kom in och drick en kaffekopp tillsammans och samtala en stund!
13:30
Symöte i Bertby bönehus
Annika Nuuja.
19:00
Läsmöte i Tålamods skola
Samuel Erikson.

fredag 15.3 2019

19:00
Läsmöte för i Rejpelt skola
För Rejpelt och Andkil. Samuel Erikson, Martin Klemets.

söndag 17.3 2019

17:00
Cafégudstjänst i Vörå församlingshem
Samuel Erikson, Martin Klemets, barnkören Notdragarna och söndagsskolbarnen sjunger.

onsdag 20.3 2019

09:00
Morgonmässa i Vörå kyrka
Ingemar Klemets, Martin Klemets.

 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi