För ungdomar

 

söndag 25.8 2019

10:00
Gudstjänst i Vörå kyrka
Samuel Erikson, Martin Klemets. Efter gudstjänsten hålls inskrivning till skriftskolan i församlingshemmet.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi