För ungdomar

 

fredag 27.4 2018

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23. För ungdomar i åk 7 och uppåt. Yvonne och Bo-Erik Granlund.

lördag 28.4 2018

09:30
Skriftskola i Vörå församlingshem

söndag 20.5 2018

11:00
Konfirmationsmässa i Maxmo kyrka
Anders Kronlund, Frank Isaksson, Martin Klemets.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi