För ungdomar

 

fredag 24.8 2018

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshems källarutrymme
kl 19-23. Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

fredag 31.8 2018

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshems källarutrymme
kl 19-23. Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

söndag 2.9 2018

10:00
Gudstjänst i Oravais kyrka
I Klemets, K Streng. Skriftskolstart. Eftergudstjänsten kaffeservering i församlingscentret för årets konfirmander med föräldrar och information om skriftskolan.
18:00
Kvällsgudstjänst i Vörå kyrka
H Boije, A Bäck. Vörå skriftskola startar i kyrkan. Efter gudstjänsten följer kaffeservering och information om skriftskolan.

fredag 7.9 2018

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem, källarutrymmet
kl 19-23, Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

fredag 14.9 2018

09:00
Veckoslutsläger på Pörkenäs lägergård
för skriftskolorna i Maxmo och Oravais. 14-16.9.2018.
19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem, källarutrymmet
kl 19-23, Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.Små och Stora i dagklubbens utrymmen i Oravais församlingscenter

lördag 15.9 2018

09:00
Veckoslutsläger på Pörkenäs lägergård
för skriftskolorna i Maxmo och Oravais. 14-16.9.2018.

söndag 16.9 2018

09:00
Veckoslutsläger på Pörkenäs lägergård
för skriftskolorna i Maxmo och Oravais. 14-16.9.2018.

fredag 21.9 2018

09:00
Veckoslutsläger på Klippan
för Vöråskriftskolan. 21-23.9.2018.
19:00
Ungdomsöppet på Amigo
kl 19-23, P Åbacka.
19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem, källarutrymmet
kl 19-23, Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.Små och Stora i dagklubbens utrymmen i Oravais församlingscenter

lördag 22.9 2018

09:00
Veckoslutsläger på Klippan
för Vöråskriftskolan. 21-23.9.2018.

söndag 23.9 2018

09:00
Veckoslutsläger på Klippan
för Vöråskriftskolan. 21-23.9.2018.

fredag 28.9 2018

19:00
Ungdomsöppet på Amigo
kl 19-23, P Åbacka.
19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem, källarutrymmet
kl 19-23, Yvonne och Bo-Erik Granlund. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt.Små och Stora i dagklubbens utrymmen i Oravais församlingscenter

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi