För ungdomar

 

fredag 24.11 2017

19:00
Ungdomsöppet i Maxmo församlingshem
Kl. 19-23. Yvonne Granlund.
19:00
Ungdomsöppet på Amigo
Peter Åbacka.

lördag 25.11 2017

09:30
Skriftskola i Vörå församlingshem
Kl. 9.30 - 12.30. Tomas Klemets mfl.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi