För alla

Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet.
Kom in och koppla av från vardagen i stillhet inför Gud.

Gudstjänst hålls i Vörå kyrka varje sön- och helgdag i regel klockan 10 (familjegudstjänster klockan 11), i Oravais kyrka i allmänhet klockan 10 eller 12, i Maxmo kyrka ett par söndagsgudstjänster + ett par veckogudstjänster. Se närmare annonsering eller Aktuellt-sidan.

Andaktstillfällen ordnas regelbundet i de olika byarnas bönehus och byagårdar.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi