För barn

För de minsta (tillsammans med förälder eller annan vuxen)
- Öppen dagklubb i Vörå församlingshem, fredagar kl. 10.00-12.00. Kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.
Små och Stora i Oravais församlingshem, måndagar kl. 10.00-12.00. Kontaktperson Susann Ingman 050-3303 134.
- MiniMax i Maxmo församlingshem, torsdagar kl. 10.00-12.00. Kontaktperson och ledare Ann-Sofi Bäck 050-3565 025.

Söndagsskola för barn 4 år uppåt
- i Karvsor bönehus söndagar kl 11.00-12.00.
- i Maxmo församlingshem söndagar kl. 11.00-12.00. Kontaktperson Ann-Sofi Bäck 050-3565 025.
- i Brudsund bykyrka varannan söndag kl. 10.30-11.30. Kontaktperson Ann-Sofi Bäck 050-3565 025.

Minior för 6-8-åringar (förskola + årsklasserna 1-2)
i Koskeby skola.  Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.
- i Karvsor skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.

Junior för årsklasserna 3-6
- i Koskeby skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.
- i Rökiö skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.
- i Karvsor skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.
- i Rejpelt skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.
- i Oravaisområdet. Kontaktperson Peter Åbacka 050-3505 971.
- i Maxmo församlingshem varannan fredag kl. 13.15-14.30. Kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.

Öppet hus på Amigo för barn årsklasserna 4-6
- i Kimo varannan måndag kl 13-15. Ledare och kontakt Peter Åbacka  050-3505 971.
- i Komossa varannan tisdag kl 13-15. Ledare och kontakt Peter Åbacka  050-3505 971.

Dagklubbar för barn 3-5 år (anmälan krävs)
- i Vörå församlingshem. Fyra olika grupper. Kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.
- i Oravais församlingshem tisdagar och torsdagar. Kontaktperson Cathrine Bäck 050-3454 674.

Sång och musik
– Notdragarna 
Övning i samband med juniorverksamheten. Kontaktperson Martin Klemets  050-4693515.
- Oravais barnkör för årskurserna 1-3. I Centrumskolan onsdagar kl 13.15. Kontaktperson Kristoffer Streng  050-5170115.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi