För sångare

Barnkören Notdragarna övar  i samband med juniorverksamheten i Vörå. Mer information fås av: Martin Klemets 050-4693515.

Barnkören i Oravais, för barn i åk 1-3, övar i Centrumskolan i Oravais, på onsdagar kl. 13.15-14. Vi sjunger glada sånger om liv och tro och uppträder med jämna mellanrum i kyrkan på äldreboenden mm. Kontaktperson: Kristoffer Streng 050-5170115.

Wörship är en kör för ungdomar och unga vuxna. Övning onsdagar kl 19 i Vörå församlingshem. Kontaktperson: Martin Klemets 050-4693515.

Sånggruppen övar i Vörå församlingshem en tisdag i månaden kl 19.30. Kontaktperson Martin Klemets 050-4693515.

Årvas Gospel sjunger  modernare lovsånger, gospel och mer rytmisk musik. Vi övar några gånger i månaden och sjunger ofta på kvällsgudstjänster. Kontaktperson: Kristoffer Streng 050-5170115.

Church Hill Boys är församlingens manskör. Kören övar oftast i Oravais Vid intresse kontakta Kristoffer Streng 050-5170115.

Kyrkokörerna - medverkar framförallt i gudstjänsterna vid de stora helgerna 
– Vörå kyrkokör
övar torsdagar kl. 19-20.30 i Vörå församlingshem. Kontaktperson Martin Klemets 050-4693515.
- Oravais kyrkokör övar torsdagar kl. 19-20.30 i Oravais församlingscenter. Kontaktperson Kristoffer Streng 050-5170115.
- Maxmo kyrkokör övar torsdagar kl. 19-20.30 omväxlande i Maxmo församlingshem och Brudsunds bykyrka. Kontaktperson Anders Bäck 050-3313 401.

Pensionärskören i Maxmo övar när det behövs. Uppträder på Vi över 60-samlingarna. Gamla goda sånger i strängbandsstil. Kontaktperson Bo-Erik Granlund 050-3565 023.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi