För ungdomar

Ungdomsöppet i källaren i Maxmo församlingshem, fredagar kl 19.00 – 23.00. För högstadieungdomar och äldre ungdomar. Kontaktperson Yvonne Granlund 050-5910 078.

Öppet hus i Amigo i Oravais onsdagar kl 18.00 – 20.00. För ungdomar i årsklasserna 4-6. Kontaktperson Peter Åbacka 050-3505 971.

Öppet hus i Amigo i Oravais fredagar kl 19.00 – 22.00. För högstadieungdomar och äldre ungdomar. Kontaktperson Peter Åbacka 050-3505 971.

Ungdomssamlingar, se annonsering.

Läger för ungdomar sommartid. Kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.

Skriftskolor
- i Vörå. Kontaktperson Samuel Erikson 050-555 9194.
- i Oravais. Kontaktperson Ingemar Klemets 050-3252 025.
- i Maxmo. Kontaktperson Ann-Sofi Bäck 050-356 5025.

 

Händer under den allra närmaste tiden:

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi