För vuxna

Daxträffen för dig som är pensionär eller annars dagledig

Missionssymöten i Maxmo församlingshem och Brudsund bykyrka. Kontaktperson Ann-Sofi Bäck.

Missionsringen varannan onsdag kl. 13 i Vörå församlingshem. Kontaktperson Annika Nuuja tfn 040 072 9597.

Missionscafé i Oravais församlingshem varannan onsdag kl 13.00.

Bibelsits i Vörå prostgård varannan måndag kl 17.00.
Ledare och kontaktperson Gun-Britt Nyman 050-3507 227.

Bibelsits på Amigo i Oravais varannan tisdag kl 18.00.

Bibelkväll i Maxmo församlingshem varannan måndag kl 19.00. Kontakt Bo-Erik Granlund tel. 050-3565023.
Bibelkväll i Brudsund bykyrka varannan måndag kl 19.00. Kontakt Bo-Erik Granlund tel. 050-3565023.

Samtals- och bönegruppen i Vörå. Tid och plats växlar.
”Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det.” Ps. 37:5. Välkommen till samtal och bön i kristen gemenskap! Kontaktperson: Eva Hietanen, 050-3507253.

Karaträff på Amigo varannan tisdag kl 18.00. Kontakt Peter Åbacka tel. 050-3505971.

Vänstugan ambulerande dagcenter torsdagar kl 10-11 i Vörå frikyrka.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi