Hur gör man?

När skall man gå fram med blommorna på begravningen?
Hur var det nu man skulle göra då man går till nattvarden?
Det kan vara ganska knepigt att hålla reda på.

Här kan du därför läsa om hur det går till vid:

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi