Dop

Dopet innebär att barnet blir upptaget som Guds barn och får personligen del av det eviga livets välsignelser. Barnet blir medlem i Kristi kyrka och får tillägna sig den trygghet och glädje som den kristna tron medför. Föräldrarna och församlingens gemensamma fostran och undervisning har i detta avseende grundläggande betydelse.

Dopet kan ske hemma, i kyrkan eller i församlingshemmet. Dopfest kan vid behov ordnas i församlingshemmet. Värdinnan sköter serveringen mot arvode. Församlingen äger två dopkoltar som gärna lånas ut.

Vid dopet får barnet dopljus, dopbok och dopattest.

Den präst som förrättar dopet samtalar med föräldrarna på förhand om dopets betydelse och om de praktiska frågorna. Kontakta någon av prästerna i god tid före planerad dopdag.

 

Faddrar

Vid dopet bör barnet ha minst två faddrar, vilka är – konfirmerade och – hör till Ev. Luth. kyrkan.

Faddrarna är barnets ”andliga föräldrar” som stöder och hjälper i vården och den andliga fostran. Faddrarna får ett fadderbrev i samband med dopet.

 

Församlingsfadder

Församlingen erbjuder en församlingsfadder (utöver de två vanliga faddrarna). Församlingsfaddern besöker barnet en tid efter dopet och varje årsdag av dopet, ända tills barnet fyller 4 år. Vid varje besök ges små skrifter till hjälp och ledning för den kristna undervisningen.
 

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi