Kontaktuppgifter

Pastorskansliet i Vörå

VÖRÅ FÖRSAMLING

Kontaktuppgifter till församlingens anställda
Tel: 06-3844300 (från utlandet 00 358 6 3844300)
www.voraforsamling.fi
vora@evl.fi

PASTORSKANSLIET 

Obs! Telefontid under juli endast måndagar och torsdagar kl. 10-13,

tfn 06 384 4300. Vid brådskande ärenden tfn 050 350 5970.

Tfn: 06-3844300

Telefontid: måndag – torsdag kl. 10-13.

Öppet i Prostgården i Vörå
måndag kl. 10-13

Postadress: Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Kansliet i Oravais FörsamlingscenterÖppet i Oravais församlingscenter
torsdag kl. 10-13

Postadress: Oravais kapellförsamling, Kimovägen 19, 66800 Oravais

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi