Telefonlista

Telefonnummer till anställda och utrymmen

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi (Undantag: Gunn-Britt Nyman > gunbritt.nyman(at)evl.fi.

Huvudsakligt arbetsområde anges, Vörå, Maxmo eller Oravais (kapellförsamling 1.1.2012)

Präster

Hans Boije                     050 350 5970 kyrkoherde

Ingemar Klemets           050-325 2025 kaplan
06-3853013 arbetsrum i församlingscentret, Oravais

Samuel Erikson              050-555 9194 kaplan


Kantorer
Vörå                     Martin Klemets            050-469 3515
-                                                                     06-384 4331 arbetsrum i Vörå fh
Maxmo                Anders Bäck                  050-331 3401
Oravais                Kristoffer Streng           050-517 0115

 

Diakoniarbetare
Vörå                     Gunn-Britt Nyman        050-350 7227
–                                                                      06-384 4324 telefontid ti och to kl. 9-10
–                                                                      arbetsrum i Prostgården, mottagning enligt överenskommelse
–                            Annika Nuuja                 040-072 9597 nås per telefon tisdag-torsdag
–                                                                      arbetsrum i Prostgården, mottagning enligt öveenskommelse
Maxmo                Ann-Sofi Bäck                050-356 5025 nås per telefon onsdag-fredag
–                                                                      arbetsrum i Maxmo fh, mottagning enligt överenskommelse
Oravais                tjänsten vakant            
044-350 5960 nås per telefon måndag-torsdag
–                                                                      arbetsrum i Oravais fh, mottagning enligt överenskommelse

 

Ungdomsledare
Vörå                     Catarina Lindgren         
050-349 2840
–                                                                      06-384 4332 arbetsrum i Vörå fh
Oravais                Peter Åbacka                 050-350 5971
–                                                                      06-385 0920 Amigo

 

Dagklubbsledare
Vörå                     Marianne Rex                06-384 4335
Oravais                Cathrine Bäck                 050-345 4674
–                            Henna Ehrström             06-385 0678
                            

Vaktmästare
Vörå                     Ulrika Rasmus                050-69 339 kyrkvaktmästare
–                                                                       06-364 4341 Vörå kyrka
–                            Sven Paulin                     050-69 338 vaktmästare
Maxmo                                                          06-345 0068 kyrkan och församlingshemmet
Oravais                Kerstin Kronqvist           044-770 7984 kyrkvaktmästare

 

Värdinnor
Vörå/Maxmo     Eija Wester                      050-308 8564
.
                                                                      06-384 4334 köket i Vörå fh
–                                                                      06-345 0068 köket i Maxmo fh
Oravais               Susann Ingman               050-330 3134
–                                                                      06-3850 379 köket i Oravais fh

 

Kansliet
                           Merja Kokko                    06-384 4300

                                                                      

Ekonomikontoret
-                           Åsa Björklund                  050-410 1727  ekonomichef
-                           Camilla Mitts                   050-524 1970  ekonomisekreterare                                                             

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi