Om församlingen

Vörå församling finns i Österbotten i västra Finland. Vi är en tvåspråkig församling med svenska som majoritetsspråk.

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi