Förtroendevalda

Kyrkorådet 2015-2018

(Ersättare inom parentes / varajäsenet suluissa)
Kyrkoherden / ordf. –Kirkkoherra / puh.joht.
Håkan Nylund, vice ordf / v-puh.joht. (Leif Östman)
Kennet Hägg (Anders Löfqvist)
Anette Vesterlund (Åsa Simons-Nylund)
Karin Frände (Bo-Erik Ek)
Kristina Kullas-Norrgård (Ann-Sofi Spikbacka-Norrlin)
Kaj Rex (Jan-Ingmar Eriksson)
Niina Niemi (Pentti Pesonen)
Ann-Louise Back (Eva Backman)
Mats Järn (Tom Lillas)

Kyrkofullmäktige 2015-2018

Nya / Uudet:

• Från Vörå / Vöyriltä:
Mats Järn
Tom Lillas
Lonny Nykvist
Christer Johansson
Seija Rosenberg

• Från Oravais / Oravaisista:
Bjarne Andersson
Karin Frände
Jenny Holmlund
Johannes Backlund

• Från Maxmo / Maksamaasta:
Ann-Louise Engström

Återvalda:

Susanne Friman (Vörå)
Lisen Nybäck (Oravais)
Jan-Ingmar Eriksson (Vörå)
Ingmar Heikius (Oravais)
Bo-Erik Ek (Oravais)
Pentti Pesonen (Vörå)
Eva Backman (Vörå)
Håkan Nylund (Maxmo)
Lise Felin (Vörå)

för pe­rioden 2015–2016 valdes  Susann Friman till ordförande och Lisen Nybäck till vice ordförande.

 

Oravais kapellråd 2015-2018

(Ersättare inom parentes / varajäsenet suluissa)
Hjördis Förars (Lise Stenroos)
Guy Djupsjöbacka (Sisko Hanhimäki)
Mona-Lisa Nygård (Anders Löfqvist)
Paul Sandström (Bjarne Andersson)
Sonja Harju-Hägglund (Marja-Leena Vest)
Mary Nystrand (Lotta Ek)
Ingemar Klemets, kaplan, sekreterare och föredragande

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi