Förtroendevalda

FÖRVALTNING / HALLINTO 2019-2022    Kfmge 1/2019, §5-9

 

Kyrkofullmäktige / Kirkkovaltuusto 2019-2022

Ordinarie/varsinaiset

Friman Susann, ordf. /puheenjoht.  2019-2020
Nylund Håkan,  vice ordf. / varapuheenjoht. 2019-2020
Andersson Bjarne
Backman Eva
Ek Ann-Charlott
Engström Ann-Louise
Eriksson Jan-Ingmar
Frände Karin
Heikius Ingmar
Johansson Christer
Jusslin Gunilla
Kallio Sirpa
Krooks Anita
Kullas-Norrgård Kristina
Lillas Tom
Ollqvist Christer
Simons-Nylund Åsa
Södergård Harald
Södergård Marja-Lena

 

Suppleanter / Varajäsenet
Lista 1
Forss Åsa
Söderström Gullvi
Stenroos Jan-Erik
Kronlund Erik
Lista 2

Lista 3
Backlund Johannes

 

 

Kyrkorådet / Kirkkoneuvosto 2019-2020

Ordinarie / varsinaiset

Kyrkoherden, ordf. / puheenjoht.
Nylund Håkan, viceordf. / varapuheenjoht.
Backman Eva
Frände Karin
Johansson Christer
Jusslin Gunilla
Mäkelä Kai
Niemi Olli
Vesterlund Anette

 
Personliga suppleanter / henkilökohtaiset varajäsenet

Dufvnäs Tore (Nylund Håkan)
Rex Kaj (Backman Eva)
Nygård Mona-Lisa (Frände Karin)
Eriksson Jan-Ingmar (Johansson Christer)
Simons-Nylund Åsa (Jusslin Gunilla)
Finne Tarja (Mäkelä Kai)
Kallio Sirpa (Niemi Olli)
Forss Åsa (Vesterlund Anette)

 
Diakonidirektionen / Diakoniajohtokunta 2019-2022
Nyman Gunn-Britt sekr. / siht.
Backlund Ann-Kristin (Damlin Ulla-Maj)
Backlund Hilding (Clärk Kirsti)
Nygård Bo-Greger (Gustavsson Stefan)
Bengts Fredrik (Friman Mats)
Eklund Kenneth (Henriksson Bertel)
Holm Marita d.y. (Söderström Gullvi)
Nylund Hillevi (Djupsjöbacka Gerd)
Ollqvist Carita (Eriksson Jan-Ingmar)
Sjölund Linda (Backlund Johannes)

 

 

Oravais kapellråd / Oravaisten kappelineuvosto 2019-2020

Klemets Ingemar, sekr. / siht.
Djupsjöbacka Guy (Hanhimäki Sisko)
Nystrand Mary (Åbacka Astrid)
Sandström Paul (Andersson Bjarne)
Storsjö Märta (Stenroos Lise)
Vest Marja-Leena (Laaksoharju Tarja)

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi