Syföreningsdag

ti 3.9 kl. 12.00

Klippan, Monäs

Annika Nuuja, Heidi och Evans Orori

Lunch, program och lotteri. Gemensam avfärd från Vörå kl. 11.

Ta kontakt med Annika tfn 040 072 9597.


Diakonissa
(06) 3844232
Bertby-Lålaxvägen 10
66600 Vörå

Se också

on 23.10 kl. 13.00

Oravais församlingscenter

Kyrkosyföreningen

Heidi Klemets
on 23.10 kl. 14.30

Tallmo

Andakt

Samuel Erikson, Martin Klemets