Andakt i pensionärscentret i Vörå

fr 6.9 kl. 14.00

Pensionärscentret

Samuel Erikson, Martin Klemets

.