Kören Wörship övar i Vörå församlingshem

on 11.9 kl. 19.00

Vörå församlingshem

Martin Klemets

Nya sångare är varmt välkomna! Vi sjunger allt från gamla bekanta sånger och psalmer till modern gospel på svenska, finska och engelska.