Tag kontakt

Kantor/Kanttori
Bertby-Lålaxvägen 10
66600 Vörå

Jobbar i allmänhet onsdag–söndag.

Jag heter Martin och har jobbat som kantor i Vörå sedan 2014. Till mina uppgifter hör att ansvara för musiken vid gudstjänster och förättningar samt leda körer. Det bästa med kantorsjobbet är att det är varierande. Jag bor i Vörå med min fru Heidi och tre barn. Till mina intressen hör förutom musik också trädgårdsodling.