Bön och lovsång i Vörå församlingshem

sö 15.9 kl. 18.00

Vörå församlingshem

Gun-Britt Nyman, Annika Nuuja

En stilla stund med lovsånger och gemensam bön för vår bygd och vår värld. Möjlighet finns också till personlig förbön. Servering av kvällste. Kvällen ordnas tillsammans med Vörå frikyrkoförsamling.


Se också

on 23.10 kl. 19.00

Palvis bystuga

Önskesångkväll

Samuel Erikson, Martin Klemets, Wörship