Missionsträffen

on 23.10 kl. 13.00

Maxmo församlingshem

Ann-Sofi Bäck

.


Se också

on 30.10 kl. 13.00

Brudsund bykyrka

Missionsträffen

Ann-Sofi Bäck