Seniordag

to 31.10 kl. 12.00

Oravais församlingscenter

.

Kl. 12 Lunch

Kl. 13 Program med Jan-Erik Sandström, Kristoffer Streng, Leon       Jansson, Emilia Kullbäck m.fl.

Kl. 14.30 Kaffe

Kl. 15 Veckomässa i kyrkan, Ingemar Klemets, Kristoffer Streng, Leon Jansson.

Anmälan för lunch senast 23.10.2019 till kansliet tfn 045 234 8073, kansliet@kyrkansungdom.nu

Arr. Oravais kapellförsamling och Förbundet Kyrkans Ungdom.

Hjärtligt välkommen!


Se också

fr 6.12 kl. 12.00

Oravais kapell

Självständighetsdagens gudstjänst

Ingemar Klemets, Martin Klemets
sö 8.12 kl. 12.00

Oravais kyrka

Högmässa

Ingemar Klemets, Kristoffer Streng
sö 8.12 kl. 18.00

Oravais kyrka

Julkonsert

med Oravais Manskör, Aquarelle och Kör för Alla