Tvåspråkig minnesgudstjänst

lö 2.11 kl. 19.00

Vörå kyrka

Samuel Erikson, Martin Klemets

Sång av Emilia Kullbäck och Delilakören. Ljuständning för de som avlidit sedan senase alla helgons dag.


Se också

sö 17.11 kl. 10.00

Vörå kyrka

Gudstjänst

Hans Boije, Martin Klemets
sö 17.11 kl. 18.00

Oravais kyrka

Kvällsgudstjänst

Ingemar Klemets, Göran Näs
sö 17.11 kl. 18.00

Vörå församlingshem

Bön och lovsång

Annika Nuuja, Gun-Britt Nyman, Martin Klemets