Kvällsgudstjänst

sö 17.11 kl. 18.00

Oravais kyrka

Ingemar Klemets, Göran Näs

Gustjänstgruppen. Efteråt kvällsté i församlingscentret.


Se också

sö 17.11 kl. 10.00

Vörå kyrka

Gudstjänst

Hans Boije, Martin Klemets
sö 17.11 kl. 12.00

Maxmo kyrka

Högmässa

Hans Boije, Martin Klemets