Kvällsgudstjänst

sö 17.11 kl. 18.00

Oravais kyrka

Ingemar Klemets, Göran Näs

Gustjänstgruppen. Efteråt kvällsté i församlingscentret.


Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Vörå kyrka

Högmässa

Samuel Erikson, Martin Klemets, Gun-Britt Nyman
sö 26.1 kl. 10.00

Oravais kyrka

Gudstjänst

Ingemar Klemets, Kristoffer Streng
sö 26.1 kl. 12.00

Brudsund bykyrka

Gudstjänst

Lars Lövdahl, Kristoffer Streng