Kyrkosyföreningen

on 20.11 kl. 13.00

Oravais församlingscenter

Heidi Klemets

Vi välkomnar varmt nya med i gemenskapen!


Se också

ti 28.1 kl. 14.00

Oravais församlingscenter

Kyrkobröderna

Heidi Klemets
on 29.1 kl. 13.00

Oravais församlingscenter

Kyrkosyföreningen

Heidi Klemets
sö 2.2 kl. 12.00

Oravais kyrka

Kyndelsmässodagens gudstjänst

Ingemar Klemets, Kristoffer Streng