Kyrkosyföreningen

on 4.12 kl. 13.00
Oravais församlingscenter

Heidi Klemets

Samlas varannan onsdag.