Självständighetsdagens gudstjänst

fr 6.12 kl. 10.00
Vörå kyrka

Samuel Erikson, Martin Klemets

Frank Isaksson, trumpet. Efteråt uppvaktning vid hjältegraven.