Sopplunch

fr 6.12 kl. 12.00 - 13.30
Maxmo församlingshem

Till förmån för missionen

Soppa med klimp och utan.

Pris 10 €, 12-15 år 5 €, under 12 år gratis. Lotteri.

Vinster tas emot med största tacksamhet!