Sopplunch

fr 6.12 kl. 12.00 - kl. 13.30

Maxmo församlingshem

Till förmån för missionen

Soppa med klimp och utan.

Pris 10 €, 12-15 år 5 €, under 12 år gratis. Lotteri.

Vinster tas emot med största tacksamhet!


Se också

ti 28.1 kl. 14.30

Marielund

Andakt

Hans Boije
on 29.1 kl. 10.00

Maxmo församlingshem

Minimax

Henna Ehrström
on 29.1 kl. 13.00

Vörå församlingshem

Missionsringen

Gun-Britt Nyman