Ungdomsöppet

fr 13.12 kl. 19.00 - kl. 23.00

Amigo

Peter Åbacka

.


Se också

fr 13.12 kl. 19.00 -23.00

Maxmo församlingshem

Ungdomsöppet

Yvonne Granlund
fr 20.12 kl. 18.00

Vörå församlingshem

Ungdomssamling

Catarina Lindgren