Ungdomsöppet

fr 13.12 kl. 19.00 - 23.00
Maxmo församlingshem

Yvonne Granlund

I församlingshemmets ungdomskällare. För ungdomar i årskurs 7 och uppåt. Kontakt Yvonne Granlund tfn 050 591 0078.