Julandakt

ti 17.12 kl. 14.30

Marielund

Hans Boije

Pensionärskören.


Se också

sö 19.1 kl. 12.00

Maxmo kyrka

Högmässa

Lars Lövdahl, Martin Klemets
ti 21.1 kl. 14.00

Kastusgården

Andakt

Annika Nuuja
on 22.1 kl. 14.30

Tallmo

Andakt med nattvard

Samuel Erikson, Gun-Britt Nyman, Annika Nuuja, Martin Klemets