Ungdomsöppet

fr 10.1 kl. 19.00 – 23.00

Maxmo församlingshem

Yvonne Granlund

I församlingshemmets ungdomskällare. För ungdomar fr.o.m. årskurs 7 uppåt. Kontakt Yvonne Granlund tfn 050 591 0078.