Kyrkosyföreningen

on 15.1 kl. 13.00

Oravais församlingscenter

Heidi Klemets

Samtalsgrupp för äldre damer. Kaffeservering. Om ni behöver hjälp att boka taxiskjuts, kontakta diakoniarbetare Heidi Klemets tfn 044 305 5960. Taxikostnaden står deltagaren själv för. Varmt välkommen med i gemenskapen!