Högmässa

sö 26.1 kl. 10.00
Vörå kyrka

Samuel Erikson, Martin Klemets, Gun-Britt Nyman

Kaffe och tårta i församlingshemmet för årets 70-åringar efter högmässan.