Kyndelsmässodagens familjegudstjänst

sö 2.2 kl. 10.00
Vörå kyrka

Samuel Erikson, Martin Klemets

Sång av Notdragarna. Dopträdets dopfåglar delas ut till de familjer som döpt sitt barn under året.