Kyndelsmässodagens familjegudstjänst

sö 2.2 kl. 12.00
Maxmo kyrka

Hans Boije, Erica Nygård

Dopträdets dopfåglar delas ut till de familjers som döpt sitt  barn under året.