Kyndelsmässodagens gudstjänst

sö 2.2 kl. 12.00
Oravais kyrka

Ingemar Klemets, Kristoffer Streng

Dagklubben medverkar. Ljuständning för de under året döpta. Dopträdets duvor delas ut till de familjer som döpt sitt barn under året. Efteråt servering av soppa och kaffe med tårta i församlingscentret.