Daxträffen

on 5.2 kl. 12.00
Vörå församlingshem

Gun-Britt Nyman, Martin Klemets

Dagens gäst Mary Nystrand-Pärus berättar om My Mission - Min Uppgift. Samlingen inleds med lunch. Anmälan för maten och ev. diet senast måndag 2.3 kl. 10-13 till pastorskansliet tfn 384 4300.