Vändagsfest

on 5.2 kl. 18.00
Oravais församlingscenter

Sari Nordlund, Heidi Klemets, Ingemar Klemets, Kristoffer Streng m.fl.

Arrangörer: Flyktingvännerna r.f. tillsammans med församlingen.