Vändagsfest

on 5.2 kl. 18.00

Oravais församlingscenter

Sari Nordlund, Heidi Klemets, Ingemar Klemets, Kristoffer Streng m.fl.

Arrangörer: Flyktingvännerna r.f. tillsammans med församlingen.


Se också

on 29.1 kl. 13.00

Oravais församlingscenter

Kyrkosyföreningen

Heidi Klemets
sö 2.2 kl. 10.00

Oravaisten kirkossa

Kynttilänpäivän jumalanpalvelus

Ingemar Klemets, Kristoffer Streng
sö 2.2 kl. 12.00

Oravais kyrka

Kyndelsmässodagens gudstjänst

Ingemar Klemets, Kristoffer Streng