Ungdomsöppet

fr 7.2 kl. 19.00 - 23.00
Maxmo församlingshem

Yvonne Granlund

I församlingshemmets ungdomskällare. För ungdomar fr.o.m. årskurs 7 uppåt. Kontakt Yvonne Granlund tfn 050 591 0078.