Missionsringen

on 12.2 kl. 13.00
Vörå församlingshem

.

Besök av missionsledare Brita Jern från SLEF.