Vändagskonsert

fr 14.2 kl. 19.00
Maxmo kyrka

Martin Klemets, Kristoffer Streng, Hans Boije

Gemensamma kyrkokören. Andakt av Hans Boije. Kollekt.