Vändagskonsert

fr 14.2 kl. 19.00

Maxmo kyrka

Martin Klemets, Kristoffer Streng, Hans Boije

Gemensamma kyrkokören. Andakt av Hans Boije. Kollekt.


Se också

fr 24.1 kl. 19.00

Vörå kyrka

Bibelkväll

Samuel Erikson
sö 26.1 kl. 10.00

Vörå kyrka

Högmässa

Samuel Erikson, Martin Klemets, Gun-Britt Nyman
sö 26.1 kl. 10.00

Oravais kyrka

Gudstjänst

Ingemar Klemets, Kristoffer Streng