Läsmöte för Koskeby och Miemoisby

fr 21.2 kl. 14.00
Pensionärscentret

Samuel Erikson, Martin Klemets

.