Högmässa

sö 23.2 kl. 12.00

Oravais kyrka

Samuel Erikson, Martin Klemets

.


Se också

on 29.1 kl. 13.00

Oravais församlingscenter

Kyrkosyföreningen

Heidi Klemets
fr 31.1 kl. 19.00

Vörå kyrka

Bibelkväll

Samuel Erikson
sö 2.2 kl. 10.00

Vörå kyrka

Kyndelsmässodagens familjegudstjänst

Samuel Erikson, Martin Klemets