Tvåspråkig Kvinnoafton

sö 8.3 kl. 16.00 - 18.00
Vörå församlingshem

för kvinnor i alla åldrar med fokus på välmående

Programmet erbjuder bl.a föreläsning av psykolog Victoria Grönlund, musik och gemensam andakt. På plats även BokCafé, Minda My, Nygårds Textil, Studio 2, hudvårdskonsult, lotteri för Gemensamt Ansvar mm. Barnen kan leka i dagklubbens utrymmen. 

Du och din vän är varmt välkomna!