Kyrkosyföreningen

on 11.3 kl. 13.00
Oravais församlingscenter

En samtalsgrupp för äldre damer. Heidi Klemets.

Varmt välkomna med i gemenskapen! Kaffeservering.