Att vara tonårsföräldrar - kurs

sö 15.3 kl. 17.30 - 20.00
Vörå församlingshem

Annika Nuuja

Kurs för föräldrar till barn mellan 11 och 18 år.

Välkommen med på fem intressanta och lärorika söndagskvällar med mat, föredrag och samtal om föräldraskap. Teman är bl.a. "Att möta tonåringars behov", "Att sätta gränser", "Att utveckla känslomässig hälsa".

Kursen startar söndag 19.1 kl. 17.30-20 i Vörå församlingshem, övriga datum 2.2, 16.2, 1.3 och 15.3.

Kursen är gratis. Maten 7 €/person/kväll. Deltagarhäftet 10 €. Kursen får bidrg från Svenska folkskolans vänner.

Anmäl dig genast till Annika Nuuja, annika.nuuja@evl.fi  tfn 040 072 9597.