Gudstjänst

sö 31.5 kl. 12.00 - 13.00
Vörå kyrka

Gudstjänst i Vörå kyrka på pingstdagen

Liturg är Ingemar Klemets, predikant Samuel Erikson. Kantorer är Martin Klemets och Kristoffer Streng. Vaktmästare är Ulrika Rasmus.

Gudstjänsten stremas.