Högmässa

sö 7.6 kl. 12.00 - sö 7.6 kl. 13.30
Vörå kyrka

Högmässa i Vörå kyrka på Treenighetssöndagen

Samuel Erikson är liturg och predikant, sommarteolog Simon Jern läser texter och assisterar vid nattvarden, Martin Klemets och Erica Nygård är kantorer.

Vi sitter glest i bänkarna, och nattvarden tas kontinuerligt med särskilda säkerhetsåtgärder. Om detta informeras mera på plats.

Högmässan sänds i LokalTV och på internet.

Välkommen tillbaka till nattvardsbordet!

Gudstjänsten streamas